www.harbe.fiLogo of harbe oy

Betoni

Suurin osa Suomessa käytetystä betonista on teollisesti tuotettua valmisbetonia. Vuosittain maassamme käytetään yli kaksi miljoonaa kuutiometriä valmisbetonia. Valmisbetonia käytetään pääasiassa rakennusten perustuksissa, lattioissa, välipohjissa sekä erilaisissa seinärakenteissa.

Betonimassan ominaisuuksilla ja niiden oikealla valinnalla on merkittävä vaikutus itse betonointityön onnistumisessa että kovettuneen betonin haluttujen ominaisuuksien saavuttamisessa. Käyttötarkoitukseen parhaiten sopivan betonin valinta tapahtuu yhteistyössä rakennesuunnittelijan, työmaan ja valmisbetonin toimittajan kanssa.

Betonin valinnan perusperiaatteena on, että rakennesuunnittelija määrittää ne betonin ominaisuudet, joita kovettuneelta betonilta vaaditaan. Rakennesuunnittelija määrittelee betonin:


  • lujuus- ja rakenneluokan
  • rasitusluokan
  • suojaavan betonipeitteen paksuuden

Logo of harbe oy